Pozytywna decyzja służb weterynaryjnych

Numer Weterynaryjny Drob-Bogs obrazek

DROB-BOGS otrzymał, 25 lutego 2012 r., pozytywna ocenę powiatowych służb weterynaryjnych w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzającą zakład do prowadzenia produkcji świeżego i mrożonego mięsa drobiowego w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Decyzja ta potwierdza wysoki standard infrastruktury oraz wyposażenia zakładu, jak również procedur nadzoru właścicielskiego dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemów kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP.