Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

 

Operacja: “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
 
Cel: Unowocześnienie procesu konfekcjonowania produktu poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń pakujących i ważąco – etykietujących wraz z systemem informatycznym i urządzeniami. Zapewnienie ochrony klimatu.
 
Poddziałanie: “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
 
Planowane efekty: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.