Uruchomienie produkcji w nowej hali

W grudniu 2011 roku DROB-BOGS rozpoczął produkcję w nowo-wybudowanej hali produkcyjnej, wyposażonej w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego. Uruchomiona została także mroźnia składowa oraz zintegrowany z ubojnią nowoczesny zakład utylizacji odpadów III kategorii. Łączna powierzchnia nowego zakładu przekracza 11 000 metrów kwadratowych.